Sprendimas Lukiškių aikštei
GEDIMINAIČIŲ STULPAI - TAUTOS NAMAI
IDĖJA"Gediminaičių stulpai - Tautos namai" KONCEPCIJA"Liftu" į apžvalgos aikštelę (70m aukštis) VIDEOLukiškių aikštės KONCEPCIJAArchitekto žvilgsniu "Gediminaičių stulpai-Tautos namai" (Klasikinis ) VIDEO"Gediminaičių stulpai-Tautos namai" (Modernus) VIDEOModernus ir istoriškai vertingas. FOTO Istorinės Lukiškių aikštės nuotraukosAsiliepimai apie idėją"...Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!"PRITARIU IdėjaiKontaktai
"...Iš praeities Tavo sūnūs te stiprybę semia..."
Nauja simbolika per architektūrinę monumento-pastato formą ir jo vietą
Mūsų pagarbos ženklas
Gediminaičių stulpus naudoja
Ženklas - ambasadorius
Gediminaičių stulpai ne tik istoriniu žvilgsniu
Apie ženklą simboliniu požiūriu
Gediminaičių stulpai architektūroje
Gal pirmasis eksponatas Tautos namams?
Mūsų pagarbos ženklas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas

 

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 1-ojo laipsnio ordinas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 1-ojo laipsnio ordinas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio ordinas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio ordinas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 3-ojo laipsnio ordinas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 3-ojo laipsnio ordinas
 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu apdovanojami nusipelnę Lietuvai asmenys, pasižymėję uoliu ir sąžiningu darbu valstybinėje tarnyboje ar visuomeninėje veikloje. Šiuo ordinu gali būti apdovanojami ir užsienio valstybių piliečiai.

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas buvo įsteigtas 1928 metais. 1930 metais ordinas buvo šiek tiek reformuotas. Pirmuosius ordino ženklus sukūrė dailininkas Andrius Lopuchinas.

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino šventė yra Vasario 16-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

Pirmieji penki asmenys atkurtojoje Respublikoje buvo apdovanoti 1993 metų vasario 16-osios proga. Tai buvo poetai Justinas Marcinkevičius ir Bernardas Brazdzionis, kunigas Ričardas Mikutavičius, dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas, mokslininkas Jonas Kubilius. Ženklas Nr.1 įteiktas Justinui Marcinkevičiui.

Pirmasis atkurtoje valstybėje Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 1-ojo laipsnio ordinu 1996 metais pagerbtas diplomatijos veteranas Stasys Antanas Bačkis.

Per atkurtos Nepriklausomos Lietuvos dešimtmetį Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu pagerbti 1030 Lietuvos ir užsienio valstybių piliečių: 1-ojo laipsnio ordinu apdovanoti 33, 2-ojo - 117, 3-ojo - 226, 4-ojo - 295 ir 5-ojo laipsnio ordinu - 359 asmenys.

Tarp DLK Gedimino ordinu pagerbtų asmenų yra Tarptautinio olimpinio komiteto prezidentas Ch.Samarančas, žinomas filantropas Dž.Sorošas, pasaulinio garso muzikas M.Rostropovičius.

1994 metais DLK Gedimino ordino žemesniųjų laipsnių ženklus pradėjo gaminti Vilniaus kombinatas "Dailė", vėliau jų gamybą perėmė Lietuvos monetų kalykla. Aukštesniųjų laipsnių ordinai nuo pat pradžių gaminami Lietuvos monetų kalykloje. Iki 1996 metų ordino kaspinus gamino Lietuvos tekstilės institutas, dabar - Danijos firma "Morch and Sons".
 

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino reversas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino reversas


 

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino medalis

 

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medalis
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medalis
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino 2-ojo laipsnio medalis
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino 2-ojo laipsnio medalis
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino 3-ojo laipsnio medalis
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino 3-ojo laipsnio medalis
 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino medalio reversas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino medalio reversas
 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino medalis skiriamas Lietuvai nusipelniusiems asmenims pagerbti. Medaliu apdovanojama DLK Gedimino ordino šventės dieną - Vasario 16-ąją.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę visų trijų laipsnių medaliais apdovanoti 409 Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai.

Ordino medalis buvo įsteigtas 1930 metais. Jo išvaizdą sukūrė skulptorius Jonas Burba. Tas pats medalio modelis išsaugotas ir šiandien.

1994 metais DLK Gedimino ordino medaliai buvo pradėti gaminti Vilniaus kombinate "Dailė", šiuo metu jie kaldinami Lietuvos monetų kalykloje.

 


 
Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. 
http://adamkus.president.lt/ordinai/dlkgordinom.phtml